naglowek

 Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie „Rozwój usług społecznych w Kętrzynie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Projekt „Rozwój usług społecznych w Kętrzynie” skierowany jest do 42 osób mieszkających w Kętrzynie, z rodzin wieloproblemowych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z wielu powodów i ich otoczenia rodzinnego.

Rekrutacja trwa w okresie: 6-28.02.2019r.

 Dokumenty rekrutacyjne można składać w następujący sposób:

- osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie, ul. Pocztowa 11, 11-400 Kętrzyn, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16.00, (II piętro, pok. 244),

- wysyłając na adres biura projektu pocztą lub mailowo: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie, ul. Pocztowa 11, 11-400 Kętrzyn, (II piętro, pok. 244), Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby z niepełnosprawnością oraz osoby starsze mogą otrzymać wsparcie personelu w procesie aplikacji do projektu (pomoc w wypełnieniu dok. aplikacyjnych, na przykład w przypadku osób niedowidzących dostosowane wzory formularzy z powiększoną czcionką, osoby z utrudnieniami w poruszaniu się będą mogły skorzystać z dostarczenia dokumentów aplikacyjnych do miejsca zamieszkania itp.) po zgłoszeniu telefonicznym pod numerem biura projektu: (89) 751 74 13

O PROJEKCIE:

Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 42 osób, w tym 24 kobiet i 6 os. z niepełnosprawnościami zagrożonych ryzykiem ubóstwa oraz wykluczeniem społecznym z wielu powodów z terenu Kętrzyna w terminie od 01.02.2019 do 29.02.2020.

Odbiorcy to 42 osoby z rodzin wieloproblemowych, w tym 6 os. z niepełnosprawnościami bądź ograniczoną samodzielnością, zamieszkujących obszar Kętrzyna, a także otoczenie tych osób w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem.

Wsparcie dla każdego z uczestników i jego rodziny będzie określone w Indywidualnych Ścieżkach Reintegracji. Każdy z uczestników/uczestniczek skorzysta z minimum trzech form wsparcia.

Formy te to:

- poradnictwo specjalistyczne (prawne, mediacyjne, zdrowotne, rodzinne, higiena i zdrowe żywienie, postępowanie z osobami niesamodzielnymi i inne),

- wsparcie psychologa,

- usługi opiekuńcze i asystenckie skierowane do osób o obniżonej samodzielności i osób z niepełnosprawnościami,

- praca socjalna,

- cykle edukacyjne

Projekt zakłada też pracę metodą animacji lokalnej.

 

Dokumenty projektowe do pobrania:

Załącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowyZałącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2: Deklaracja uczestnictwaZałącznik nr 2: Deklaracja uczestnictwa

Załącznik nr 3: Oświadczenia uczestnika projektuZałącznik nr 3: Oświadczenia uczestnika projektu

Załącznik nr 4: Dane uczestników projektu otrzymujących wsparcieZałącznik nr 4: Dane uczestników projektu otrzymujących wsparcie

Załącznik nr 5: Zgoda uczestnika na wykorzystanie wizerunkuZałącznik nr 5: Zgoda uczestnika na wykorzystanie wizerunku

Załącznik nr 6: informacja o rezygnacji z uczestnictwaZałącznik nr 6: informacja o rezygnacji z uczestnictwa

Regulamin

 

Wartość całkowita projektu: 408 205,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 346 974,25 zł

Specjalista ds. wsparcia: Joanna Kuśmierczuk

Biuro projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie, ul. Pocztowa 11, 11-400 Kętrzyn

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. (89) 751 74 13

 

stopka