W ramach Lokalnego Programu Kętrzyn przyjazny wiekowi – Bezpieczny Senior 21.02.2019r w Kętrzyńskim Centrum Kultury odbyła się debata społeczna pt. „Czy w swoim mieście czuję się bezpiecznie” zorganizowana przez Klub Integracji Społecznej przy współpracy z Kętrzyńską Radą Seniora pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Kętrzyn.

W roli panelistów wystąpili przedstawiciele służby zdrowia, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie, Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie, Straży Pożarnej w Kętrzynie, ZUS -u, oraz Kętrzyńskiej Rady Seniora a w roli ekspertów wystąpili przedstawiciele Banku Pocztowego, Powiatowy Rzecznik ds. konsumenta, PCCPR – PFRON, DPS, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy.

Spotkanie miało na celu zwrócenie uwagi władzom lokalnym oraz społeczności lokalnej na problemy osób w wieku senioralnym oraz wypracowanie wśród instytucji działań prewencyjnych i profilaktycznych w celu zapewnienia osobom starszym bezpieczeństwa.

 

„Czy w swoim mieście czuję się bezpiecznie”