111111Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie przystępuje do realizacji rządowego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2020”. Źródłem finansowania programu są środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego główną ideą jest m.in. wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnościami.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do osób z niepełnosprawnościami, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Jego celem jest wprowadzenie usługi asystenta, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla tych osób. Osoby z niepełnosprawnościami będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej.

Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Zakres możliwej pomocy obejmuje np.:

- wyjście, powrót, dojazd do miejsc najbliższych wybranych przez uczestnika (dom, praca, placówka oświatowa, świątynia, przychodnia, gabinet lekarski/rehabilitacyjny, urzędy, rodzina, znajomi),

- udział w dokonaniu zakupów przez uczestnika programu,

- korzystanie z dóbr kultury.

Osoby zainteresowane objęciem usługami asystenta powinny spełniać następujące warunki:

  • być osobą pełnoletnią,
  • posiadać orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

   (lub równoważnym),

  • zamieszkiwać na terenie miasta Kętrzyn,
  • wypełnić i dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie

KARTĘ ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – załącznik nr 7

(w przypadku trudności z jej wypełnieniem prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi pod numerem 89 751-74-23. Kartę należy dostarczyć do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie, ul. Pocztowa 11, 11-400 Kętrzyn – w terminie do 28 lutego 2020 r. Karta może zostać przesłana w wersji elektronicznej (skan) na adres poczty elektronicznej:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – oryginał papierowy może zostać przekazany później).  

Usługi realizowane będą w wymiarze do 30 godzin miesięcznie przez osobę posiadającą niezbędne kwalifikacje. Usługi asystenta będą mogły być świadczone przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 7.00-22.00.

Korzystanie z usług asystenta jest bezpłatne.

 

Szczegóły programu znajdują się pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/co-powinienes-wiedziec-o-asystencie-osobistym-osoby-niepelnosprawnej

 

Pliki do pobrania:

Karta zgłoszenia do programu asystent osobisty osoby niepełnosprawnej