Klub Integracji Społecznej działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie zachęca do udziału w projekcie pn. „Rozwój drogą do lepszego jutra” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy podpisanej z Zarządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego nr RPWM.11.01.01-28-0026/19. Projekt realizowany jest przez firmę INWEST EKSPERT - SZKOLENIA w partnerstwie z Edukacyjną Szansą AZIRO.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą projektu.

Informacja o projekcie