Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia na dostawę środków ochrony indywidualnej w ramach projektu "Jesteśmy bezpieczni".

Data publikacji: 19.11.2020 r.
Termin składania ofert: 25.11.2020 r. do godz. 14:00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6