Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 od 5 stycznia 2021 przysługuje najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, którzy utracili całkowicie lub częściowo dochody w wyniku pandemii.

Świadczenie skierowane jest wyłącznie do osób zajmujących lokal na podstawie umowy najmu lub podnajmu spełniających warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych. Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu musi być najemcą lub podnajemcą lokalu mieszkalnego.

Wymagane dokumenty:

- wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego mu zawierać adnotację „z dopłatą do czynszu”,

- oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019r. na jednego członka gospodarstwa domowego,

- oświadczenie, iż lokal mieszkalny w dniu składania wniosku był najmowany przed dniem 14-marca 2020r. i był przyznany dodatek mieszkaniowy

- dokument potwierdzający wysokość miesięcznego czynszu opłacanego w dniu 14 marca 2020r.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 nie jest stałą i równą dla wszystkich kwotą – jego wyliczenie odbywa się indywidualnie w każdej sprawie.

Wnioski składamy do 31 marca 2021r., wniosek może być złożony tylko raz.

Oświadczenie najemcy

Dopłata