Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

111111

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie w związku z ogłoszonym 3 grudnia 2020 r. przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej naborem wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, informuje, że Gmina Miejska Kętrzyn aplikowała o przyznanie w/w środków. W związku z powyższym prosimy o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

Adresaci Programu:

Program jest kierowany do mieszkańców miasta Kętrzyn

  1. Dzieci do 16 r.ż z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej i długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  2. Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym lub równoważne do wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym

Zakres możliwej pomocy świadczonej przez asystenta, obejmuje np.:

  • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

Korzystanie z usług asystenta jest bezpłatne.

Wymagane dokumenty:

  1. Karta zgłoszenia, do pobrania tutaj
  2. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

Dokumenty należy dostarczyć do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie, ul. Pocztowa 11, 11-400 Kętrzyn lub przesłać w wersji elektronicznej (skan) na adres poczty elektronicznej:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – (oryginały dokumentów mogą zostać przekazane później).

 

Szczegóły Programu

 

WAŻNE

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z  przyznaniem pomocy asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Przyznanie asystenta uzależnione jest przede wszystkim od wysokości środków finansowych, które gmina uzyska na realizację programu.

Prosimy osoby zainteresowane lub ich opiekunów o kontakt z pracownikami koordynującymi realizację programu:

Pani Anna Puzynkiewicz – tel. 89 751 74 23

Pani Anna Pawlik – tel. 89 751 74-15