Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

Schronienie dla matek z dziećmi

Matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte przemocą oraz znajdujące się w sytuacji kryzysowej mogą otrzymać pomoc w formie schronienia w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży:

Na terenie województwa warmińsko – mazurskiego funkcjonują następujące placówki:

1. Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej – Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

ul. Nowodworska 49, 82-300 Elbląg
tel./fax. (55) 233 80 79
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Całkowity miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Ośrodku wynosi - 1200 zł.

2. Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

ul. Jagiełły 5/11 10-127 Olsztyn, tel./fax. (89) 523 61 77, tel. 504 043 056
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Całkowity miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Ośrodku wynosi - 1072 zł.

3. Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

11-400 Kętrzyn ul. Pocztowa
13, tel. 89 751 09 00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Całkowity miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Ośrodku wynosi - 1000 zł.

Różnicę między ustaloną opłatą, ponoszoną przez osobę za pobyt w domu, a średnim miesięcznym kosztem utrzymania w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ponosi gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby przebywającej w domu.
Domy zapewniają całodobowy, okresowy pobyt matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym opiekę na dziećmi, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, pozbawionym materialnych środków do życia, bezdomnym, doświadczającym przemocy domowej.
Podstawowe usługi świadczone przez Dom:
w zakresie interwencyjnym:
- zapewnienie schronienia;
- wspieranie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej;
- izolowanie osób ubiegających się o pomoc przed sprawcami przemocy;
- zapobieganie marginalizacji społecznej przez umożliwienie mieszkańcom odnalezienia miejsca w społeczeństwie;
- zapobieganie sieroctwu społecznemu przez przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego wypełniania roli rodzicielskiej;
- zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych, a zwłaszcza wzorca wyuczonej bezradności;

w zakresie potrzeb bytowych:

- zapewnienie całodobowego, okresowego pobytu dla 15 osób;
- odrębne pomieszczenia do spania oraz wspólne pomieszczenia do pobytu dziennego dla mieszkańców z dziećmi;
- pokój dla mieszkanki w ciąży,
- ogólnodostępne łazienki;
- ogólnodostępna kuchnia do samodzielnego sporządzania posiłków oraz jadalnia z możliwością przygotowania drobnych posiłków;
- pomieszczenie do prania i suszenia;
- pomoc w załatwianiu spraw osobistych w przypadku wystąpienia takiej potrzeby;
- środki higieny osobistej, środki czystości w sytuacji, gdy nie ma możliwości ich samodzielnego zakupu


Osoba ubiegająca się o skierowanie do Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży składa wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie u pracownika socjalnego z rejonu zamieszkania osoby/rodziny ubiegającej się o miejsce. Do wniosku należy dołączyć:
- zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do umieszczenia w Domu,
- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka,
- orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jeżeli takowe jest wydane.
Podstawą przyjęcia do placówek jest skierowanie wydane przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie.