Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

INFORMACJA

Jeśli jesteś na początku swojej drogi zawodowej albo już kroczysz swoimi ścieżkami i jedyne, czego potrzebujesz to podniesienie swoich kwalifikacji, Klub Integracji Społecznej zaprasza CIĘ do wzięcia udziału w rekrutacji na studia o kierunku praca socjalna I i II stopnia na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie. Mamy nadzieję, że informacje zamieszczone poniżej zachęcą CIEBIE do podjęcia działań zmierzających do uzyskania kwalifikacji  w zawodzie pracownik socjalny, asystent rodziny, organizator usług społecznych lub organizator społeczności lokalnych.

więcej informacji

 

INFORMACJA

Klub Integracji Społecznej działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie zachęca do udziału w projekcie pn. „Rozwój drogą do lepszego jutra” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy podpisanej z Zarządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego nr RPWM.11.01.01-28-0026/19. Projekt realizowany jest przez firmę INWEST EKSPERT - SZKOLENIA w partnerstwie z Edukacyjną Szansą AZIRO.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą projektu.

Informacja o projekcie