Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

"Otwarta droga aktywna integracja" - wycieczka do Kamionki

Dnia 30.10.2009 r. w ramach Projektu "OTWARTA DROGA - AKTYWNA INTEGRACJA" odbyła się wycieczka do wsi Kamionka, gdzie utworzona została przy współpracy lokalnych organizacji pozarządowych, samorządowych i przedsiębiorców "GARNCARSKA WIOSKA".
W wycieczce uczestniczyło 23 osoby, instruktor grup wsparcia, socjoterapeuta oraz trzech pracowników socjalnych.

"Otwarta droga aktywna integracja" - warsztaty

W ramach Programu Aktywności Lokalnej projektu "Otwarta droga aktywna integracja" przeprowadzono następujące spotkania i warsztaty:

Wycieczka dzieci i rodzin korzystających z MOPS.

W dniach 20 - 22 czerwca 2009 r część dzieci, rodzin korzystający z pomocy społecznej, udało się na kilkudniową wycieczkę "Szlakiem Zamków Krzyżackich" - Grudziądz - Kwidzyn - Gniew - Malbork.
W wycieczce udział wzięło 35 osób w tym 30 dzieci i 5 opiekunów - pracowników Ośrodka.