"Otwarta droga aktywna integracja" - wycieczka do Kamionki

Dnia 30.10.2009 r. w ramach Projektu "OTWARTA DROGA - AKTYWNA INTEGRACJA" odbyła się wycieczka do wsi Kamionka, gdzie utworzona została przy współpracy lokalnych organizacji pozarządowych, samorządowych i przedsiębiorców "GARNCARSKA WIOSKA".
W wycieczce uczestniczyło 23 osoby, instruktor grup wsparcia, socjoterapeuta oraz trzech pracowników socjalnych.

"Otwarta droga aktywna integracja" - warsztaty

W ramach Programu Aktywności Lokalnej projektu "Otwarta droga aktywna integracja" przeprowadzono następujące spotkania i warsztaty: