Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

Osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności niemogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, które nie mają zapewnionej niezbędnej pomocy, a usługi opiekuńcze nie są wystarczające mogą ubiegać się o skierowanie do domu pomocy społecznej.

 

Wymagane dokumenty:

  • podanie o skierowanie do domu pomocy społecznej
  • decyzja o przyznanym świadczeniu emerytalno-rentowym oraz zaświadczenie o posiadanych innych dochodach (netto)
  • ostatni odcinek świadczenia emerytalno-rentowego
  • zaświadczenie lekarskie wskazujące typ domu pomocy społecznej, do którego należy skierować osobę zainteresowaną
  • karty informacyjne leczenia szpitalnego lub wyniki: WR, wyniki badania krwi i moczu, EKG, RTG klatki piersiowej
  • oświadczenie osoby zainteresowanej, że wyraża zgodę na skierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenia kosztów pobytu w placówce

 

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej ponoszą w kolejności:

  • mieszkaniec domu
  • małżonek, zstępni przed wstępnymi zgodnie z zawartą umową
  • mogą wnosić opłaty osoby niewymienione wyżej zgodnie z zawartą umową
  • gmina, z której osoba została skierowana