Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

W związku w wejściem w życie z dniem 20 sierpnia 2016 r. ustawy nowelizującej ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie informuje, że istnieje możliwość założenia przez osoby korzystające ze świadczeń wypłacanych przez MOPS bezpłatnego rachunku rodzinnego.

Jest to specjalny rachunek bankowy, który będzie mogła założyć każda osoba bądź rodzina korzystająca ze świadczeń realizowanych przez ośrodek pomocy społecznej. Rachunek ten jest bezpłatny i wpływać na niego mogą tylko i wyłącznie środki finansowe pochodzące z ośrodka pomocy społecznej. Rodzinny rachunek bankowy założyć można w każdym banku, a jego prowadzenie, wypłaty z rachunku, czy korzystanie z karty płatniczej są bezpłatne. Banki posiadają wzory stosownych wniosków niezbędnych dla utworzenia rachunku.

Rozwiązanie to pozwala na uniknięcie zajęcia przez komornika świadczeń z pomocy społecznej, które dotąd wpływały na zwykłe rachunki bankowe, a w konsekwencji, bardzo często komornik zajmował świadczenia, które z mocy ustawy nie podlegają zajęciu.