Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

Dnia 28.05.2017 w parku przy ul. Diehla w Kętrzynie odbył się festyn z okazji XIX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny pod hasłem „Miłość w rodzinie nigdy nie zginie”.

Podczas festynu odbyły się występy artystyczne kętrzyńskich przedszkoli, przedstawienie Teatru „Pod orzełkiem” pt: „Cukiernia Pana Marcepana” i „Opowieść Starego Kredensu”, gry, zabawy, konkursy.

 

Rozstrzygnięty został wcześniej ogłoszony konkurs plastyczny pt: „Miłość w rodzinie”, konkurs kulinarny „Moje słodkie fantazje” jak również konkurs na najpiękniejszy słodki strój.

Podczas festynu można było również spróbować słodkich wypieków i skorzystać z poczęstunku przygotowanego przez Miejski ośrodek Pomocy Społecznej
w Kętrzynie.

Na stoiskach prezentowane były również prace artystyczne Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz działania profilaktyczne Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Festyn przygotowany był przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie we współpracy Urzędu Miasta Kętrzyn oraz Kętrzyńskiego Centrum Kultury.