Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

logo1

 

W okresie od 03.07 – 31.08.2017r w ramach projektu konkursowego „ZRÓB TO DLA SIEBIE” odbyły się INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z DORADCĄ ZAWODOWYM.

Z każdym uczestnikiem została opracowana indywidualna ścieżka rozwoju zawodowego. Określone zostały preferencje i predyspozycje każdego uczestnika. Omówione zostały zasady i przygotowanie CV, listu motywacyjnego oraz przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. Omówiono również wymagania zdrowotne w celu dokonania przez uczestnika odpowiednich kroków zawodowych. Doradca zawodowy udzielił również wskazówek dotyczących rozwiazywania problemów związanych z zatrudnieniem.

Udział w spotkaniach wzięły 22 osoby , 2 godzin na każdego uczestnika.

Kolejnym etapem realizacji projektu jest TRENING ASERTYWNOŚCI – harmonogram
w zakładce KIS – RPO WiM (strona MOPS)