Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o pytaniach do ogłoszenia i udzielonych odpowiedziach

ogłoszenie o zamówieniu

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7