Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

dodatekoslonowy

Informujemy, że mieszkańcy Kętrzyna mogą składać wnioski o ustalenie dodatku osłonowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - ul. Pocztowa 11 w godzinach pracy Ośrodka, w terminie do 31 października 2022 r.

W związku z pandemią COVID-19 wnioski wraz z klauzulą informacyjną należy składać do urny. 

Jeżeli wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022 r. wypłata dodatku zostanie zrealizowana w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.  

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia 2022 r., nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego

Wskazówki jak wypełnić wniosek

Wnioski można złożyć również za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym wypadku wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Bardzo prosimy o dokładne wypełnienie wniosku.

Więcej informacji pod nr telefonu

89 751 74 29

89 751 74 27

89 751 74 17

1