Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

Zarządzenie Nr 16/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie z dnia 31.03.2023 r. w sprawie wprowadzenia dnia wolnego od pracy


Zarządzenie Nr 31/2023 Burmistrza Miasta Kętrzyn w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie


Zarądzenie NR 3/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie z dnia 03.02.2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym MOPS w Kętrzynie


Zarządzenie nr 30/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie z dnia 27.06.2022 r. w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów.


Zarządzenie Nr 12/2022 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie z dnia 15.02.2022 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie na rok 2022.


Zarządzenie Nr 18/2021 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie z dnia 21.06.2021 r. w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów.


Zarządzenie Nr 4/2021 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie z dnia 04.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia dnia wolnego od pracy.


Zarządzenie Nr 45/2016 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 08.03.2016 r. w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie jako jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.


Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyna Nr 103/08 z dnia 20.03.2008 r.w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie.


Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyna Nr 78/08 z dnia 25.02.2008 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta Kętrzyn.


Zarządzenie Nr 334/2007 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 08.11.2007 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie w zakresie załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodne z ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej.


Zarządzenie Nr 5/2007 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie z dnia 31.07.2007 r. w sprawie przyjęcia aktualnie obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie.


Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyna Nr 163/07 z dnia 16.07.2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.


Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyna Nr 292/06 z dnia 03.10.2006 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie w zakresie prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawie pomocy dla gospodarstw rolnych.


Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyna Nr 289/06 z dnia 02.10.2006 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie.


Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyna Nr 282/06 z dnia 25.09.2006 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania decyzji wynikających z uchwały z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.


Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyna Nr 52/06 z dnia 17.02.2006 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 278/04 z dnia 11.06.2004 r. w sprawie sporządzenia informacji dotyczącej działalności prowadzonej przez Gminę Miejską Kętrzyn.


Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyna Nr 354/05 z dnia 25.11.2005 r. w sprawie określenia formy i terminów sporządzania planów pracy i składania sprawozdań z ich wykonania.


Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyna Nr 289/05 z dnia 30.09.2005 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Sekcji Opiekuńczo-Socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie w zakresie prowadzenia spraw wynikających z ustawy z dnia 22.04.2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.


Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyna Nr 288/05 z dnia 30.09.2005 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie w zakresie prowadzenia spraw wynikających z ustawy z dnia 22.04.2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.


Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyna Nr 466/04 z dnia 10.12.2004 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.


Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyna Nr 467/04 z dnia 10.12.2004 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.


Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyna Nr 316/04 z dnia 28.07.2004 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.


Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyna Nr 224/04 z dnia 04.05.2004 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.


Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyna Nr 221/04 z dnia 30.04.2004 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie.


Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyna Nr 103/04 z dnia 02.03.2004 r. w sprawie świadczeń rodzinnych.


Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyna Nr 84/03 z dnia 14.04.2003 r. w sprawie zatrudnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie.


Zarządzenie Nr 4/90 Naczelnika Miasta Kętrzyna z dnia 16.03.1990 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie.