Od dnia 1 czerwca 2019 r. wpłaty na rachunek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie w oddziale Banku Pekao S.A. są zwolnione z prowizji.