terapeuci

 

informacja2

 

Terapia dla rodzin z dziećmi do lat 13 prowadzona przez psychoterapeutkę w każdą sobotę miesiąca.

Działalność Punktu adresowana jest do:

  • rodzin i bliskich osób uzależnionych od alkoholu,
  • osób współuzależnionych,
  • osób doświadczających przemocy domowej,
  • osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
  • osób przeżywających trudności emocjonalne,
  • osób z problemami rodzinnymi.

Z powyższej pomocy mogą korzystać osoby/rodziny zamieszkujące w Kętrzynie oraz korzystające z innych form wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Chęć uzyskania pomocy specjalisty musisz zgłosić pracownikowi socjalnemu z terenu twojego miejsca zamieszkania.

Konsultacje i porady świadczone są bezpłatnie