rodzina wspierajaca

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie poszukuje kandydatów

do pełnienia funkcji Rodziny Wspierającej.

 Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. 29, 30, 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Więcej informacji można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie ul. Pocztowa 11, 11-400 Kętrzyn, tel. 89 751 29 01 oraz 751 74 23.

 

Pełna treść ogłoszenia

Wniosek - załącznik nr 1

Oświadczenie – załącznik nr 2