Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

 

W związku z niżem demograficznym z myślą o wsparciu w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży wychowującej się w rodzinach wielodzietnych oraz mając na uwadze zwiększenie dostępności do oferty kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej - Burmistrz Miasta Kętrzyn przedstawił pod koniec czerwca 2013r. projekt uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie w sprawie „Kętrzyńskiej Karty Rodziny 3+”

 

Rada Miejska w Kętrzynie Uchwałą Nr LVII/342/13 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 14 listopada 2013r.  wprowadziła z dniem 1 stycznia 2014r. Kętrzyńską Kartę Rodziny 3+, skierowaną do rodzin z Kętrzyna, mających na swoim utrzymaniu troje i więcej dzieci.
Rodzinom, które złożą wniosek a następnie  otrzymają Kartę będą przysługiwały następujące uprawnienia:

 

1. dostępu do oferty kina i koncertów organizowanych przez Kętrzyńskie Centrum Kultury poprzez zastosowanie zniżki 50 % od obowiązujących cen biletów wstępu,

2. korzystanie z kompleksu rekreacyjno-sportowego „Kętrzynianka” prowadzonego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie poprzez zastosowanie 50% zniżki od  obowiązujących cen biletów wstępu,

3. korzystanie z obiektów Miejskiej Hali Sportowej prowadzonej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie poprzez zastosowanie 50% zniżki od obowiązujących cen biletów wstępu,

4. korzystanie z lodowiska prowadzonego przez prowadzonego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie poprzez zastosowanie 50% zniżki od obowiązujących cen biletów wstępu.

5. ulgi w wysokości 50% w opłacie za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe Gminy Miejskiej Kętrzyn realizujące zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego,

6. ulgi w wysokości 50% w opłacie za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Kętrzynie*

7. zniżki na korzystanie z oferty partnerów akcji – przedsiębiorców, którzy przystąpią do inicjatywy „Kętrzyńskiej Karty Rodziny 3+” na podstawie porozumienia.

 

Wniosek o wydanie Kętrzyńskiej Karty Rodziny 3+