Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

 • Aeroklub Krainy Jezior - Lotnisko Wilamowo 11-400 Kętrzyn
 • Automobilklub Kętrzyński - ul. Moniuszki 7/57
 • Bractwo Pielgrzymkowe św. Jakuba przy parafii św. Jerzego w Kętrzynie - ul. Zamkowa 5
 • Bractwo Rycerskie Strażnicy "Rast" przy Zamku Kętrzyn - Pl. Zamkowy 1
 • Cech Rzemiosł Różnych - ul. Miejska 7
 • Forum Inicjatyw Lokalnych - ul. Dworcowa 1/10
 • Fundacja "Miłosierny Samarytanin" - ul. Zjazdowa 9
 • Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Miejski - ul. Miejska 7
 • Kętrzyński Klub Piłki Ręcznej "Olimpia" - ul. Górna 11
 • Kętrzyński Klub Sportowy "GRANICA" - ul. Bydgoska 20
 • Kętrzyński Klub Taekwondo "Tygrys" - ul. Bydgoska 20
 • Kętrzyński Klub Tańca Sportowego "Kormoran" - ul. Kazimierza Wielkiego 12
 • Kętrzyński Klub Tenisowy - Kruszewiec 21
 • Kętrzyńskie Stowarzyszenie Handlowo-Przemysłowe w Kętrzynie - ul. Wojska Polskiego 5
 • Kętrzyńskie Stowarzyszenie Integracji Społecznej - Klub Abstynenta "Dromader" - ul. Miejska 7/14
 • Kętrzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe - ul. Mickiewicza 2
 • Kętrzyńskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej "SET KĘTRZYN" - ul. Sikorskiego 69A/21
 • Kętrzyńskie Stowarzyszenie Taksówkarzy Euro-Taxi - ul. Sikorskiego 24
 • Kętrzyńskie Towarzystwo "AMAZONKI" - ul. Chrobrego 12
 • Kętrzyńskie Towarzystwo Piłki Nożnej - ul. Bydgoska 20
 • Klub Jeździecki "Rolimpex" - ul. Bałtycka 1
 • Klub Sportowy "Szkoła Mistrzów Bushi" - ul. Żeromskiego 41/2
 • Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Kętrzynie - ul. Traugutta 2
 • Kościół Chrześcijan Baptystów - Zbór w Kętrzynie - ul. Słowackiego 11
 • Krajowe Stowarzyszenie Brasławian Oddział w Kętrzynie - ul. Wilcza 12/15
 • Krajowe Stowarzyszenie Brasławian Zarząd Główny w Kętrzynie - ul. Limanowskiego 15
 • Liga Obrony Kraju Zarząd w Kętrzynie - ul. Rybna 1 lok.8
 • Ludowy Klub Sportowy "Niedźwiedź" - ul. Kazimierza Wilk. 12A
 • Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Budowlana 5
 • Miejski Klub Szachowy "Hetman-Pionier" - ul. Mielczarskiego 4/8
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Gedeonitów Obóz w Kętrzynie - ul. Chrobrego 5A/10
 • MPT Taxi - ul. Dworcowa 10
 • Parafia Ewangelicko-Augsburska w Kętrzynie - ul. Zjazdowa15
 • Parafia Personalna Straży Granicznej pw. św. Mateusza Ewangelisty - ul. Sikorskiego 78
 • Parafia Świętego Brata Alberta - ul. Poniatowiskiego 5
 • Parafia Świętego Jacka - ul. Poznańska 23a
 • Parafia Świętego Jerzego - ul. Zamkowa 5
 • Parafia Świętej Katarzyny - ul. Powstańców Warszawy 5
 • Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Kętrzynie - ul. Miejska 7/11
 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Kętrzynie - ul. Miejska 7
 • Polski Związek Głuchych Koło Terenowe PZG w Kętrzynie - ul. Miejska 7
 • Polski Związek Niewidomych Koło w Kętrzynie - ul. Miejska 7/2
 • Polski Związek Wędkarski - ul. Miejska 7/6
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Miejsko-Powiatowe Koło nr 7 w Kętrzynie - ul. Chrobrego 12
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział im. W. Kętrzyńskiego - ul. Pocztowa 5
 • Polsko-Niemiecki Związek Młodzieży "Kętrzyn-Wesel" w Kętrzynie - ul. Powstańców Warszawy 2
 • Sekcja Brydża Sportowego przy KDK - Pl. Zamkowy 1
 • Społeczne Towarzystwo Sportowe "Bobry" - ul. Powstańców Warszawy 2
 • Sportowy Klub Bilardowy "Skorpion-Kętrzyn" - ul. Chrobrego 44
 • Stowarzyszenie "Środowisko Dzieciom" - ul. Targowa 5
 • Stowarzyszenie "Złota Jesień" - ul. Chrobrego 12
 • Stowarzyszenie Dla Młodzieży - ul. Sikorskiego 67/12A
 • Stowarzyszenie Edukacyjne "PROMOTUS" - ul. Kopernika 12
 • Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych Zarząd Powiatowy w Kętrzynie - ul. Wojska Polskiego 5
 • Stowarzyszenie im. Arno Holza dla Porozumienia Polsko-Niemieckiego w Kętrzynie - ul. Mickiewicza 1
 • Stowarzyszenie Kulturalne "Konik Mazurski" - Pl. Zamkowy 1
 • Stowarzyszenie Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Kętrzynie - ul. Słowackiego 2/7
 • Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Kętrzynie - ul. Polna 12
 • Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Umysłowo i Ich Rodzin "STO" - ul. Sikorskiego 76
 • Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę - ul. Miejska 7
 • Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza - ul. Polna 12
 • Stowarzyszenie Promocji Talentów im. Wojciecha Kętrzyńskiego - ul. Powstańców Warszawy 2
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Chorych Niepełnosprawnych "Mazury" - ul. Wileńska 16
 • Stowarzyszenie Transportu Osobowego i Ciężarowego "Radio-Taxi Centrum" - ul. Łokietka 29
 • Stowarzyszenie Wspierania Edukacji "Abakus" - ul. Wojska Polskiego 9
 • Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży "Sukces" - os. Mazurskie 32/51, 11-700 Mrągowo
 • Stowarzyszenie Wychowanków i Absolwentów Liceum im. W. Kętrzyńskiego - ul. Powstańców Warszawy 2
 • Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Kętrzynie - Pl. Grunwaldzki 1
 • Towarzystwo Miłośników Kętrzyna - ul. Chrobrego 12
 • Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im. Zofii Licharewej - ul. Chrobrego 12
 • Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami - ul. Wojska Polskiego 4/5
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko?Mazurski Oddział Miejski w Kętrzynie - ul. Różana 9A
 • TPD Koło Pomocy Dzieciom o Niepełnej Sprawności Ruchowej - ul. Różana 9A
 • Uczniowski Klub Sportowy "Baszta" - ul. Pocztowa 13
 • Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" - ul. Kopernika 12
 • Uczniowski Klub Sportowy "Olimp" - ul. Wojska Polskiego 9
 • Uczniowski Klub Sportowy "Peleton" - ul. Wojska Polskiego 9
 • Uczniowski Klub Sportowy "Zryw" Przy Zespole Szkół Nr.1 - ul. Kazimierza Wielkiego 12
 • Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny Oddział w Kętrzynie - ul. Moniuszki 3
 • Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych "Amicus" - ul. Miejska 7/17
 • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratownicze Województwa Warmińsko-Mazurskiego Zarząd Oddziału Powiatowego - Pl. Słowiański 1A
 • Zarząd Parafialnego Oddziału AKCJI KATOLICKIEJ przy Kolegiacie św. Jerzego - ul. Zamkowa 5
 • Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego Koło w Kętrzynie - ul. Sikorskiego 78
 • Związek Inwalidów Wojennych RP Oddział w Kętrzynie - ul. Pocztowa 5/1
 • Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko-Gminne w Kętrzynie - Pl. Grunwaldzki 1
 • Związek Sybiraków Koło w Kętrzynie - ul. Powstańców Warszawy 5
 • Związek Sybiraków Regionu Warmińsko-Mazurskiego w Kętrzynie - Pl. Piłsudskiego 1
 • Związek Ukraińców w Polsce Koło w Kętrzynie - ul. Pocztowa 2