Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie zaprasza do składania ofert na świadczenie usług schronienia dla kobiet i mężczyzn z terenu miasta Kętrzyn w schronisku dla osób bezdomnych, w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Data publikacji: 03.12.2020 r.
Termin składania ofert: 18.12.2020 r. do godz. 14:00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3a